Znalecké posudky, odborné vyjadrenia, poradenstvo pre štátne orgány, právnické osoby, fyzické osoby v súlade so Zákonom 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

ODBOR:

  • Doprava cestná

ODVETVIE:

  • Odhad hodnoty cestných vozidiel
  • Technický stav cestných vozidiel
58.42rs5
 
 
Zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
vedenom Ministerstvom Spravodlivosti SR , evidenčné číslo znalca : 971114