Ing. Štefan Kubán - znalec v odbore doprava cestná

Znalecké posudky v cestnej doprave

www.autoposudky.sk
Úvod Služby Legislatíva Kontakt

Adresa:

Ing. Štefan Kubán
Janka Alexyho 17
921 01 Banka okr. Piešťany

Mobil: + 421 907 822 601
Email: stefan.kuban@autoposudky.sk

Kontaktný formulár:

Vaše meno

Váš email

Tel.

TextZapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
vedenom Ministerstvom Spravodlivosti SR , evidenčné číslo znalca : 971114