Ing. Štefan Kubán - znalec v odbore doprava cestná

Znalecké posudky v cestnej doprave

www.autoposudky.sk
Úvod Služby Legislatíva Kontakt

Znalecké posudky, odborné vyjadrenia, poradenstvo pre štátne orgány,
právnické osoby, fyzické osoby v súlade so Zákonom 382/2004 Z.z.
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

ODBOR:
  • Doprava cestná

  • ODVETVIE:
  • Odhad hodnoty cestných vozidiel
  • Technický stav cestných vozidiel


  • Zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
    vedenom Ministerstvom Spravodlivosti SR , evidenčné číslo znalca : 971114